کافی نت شکیبا -آدرس: گلدشت میدان آرش

فرآیند شبکه پارسیان – آدرس : سه راه شمالی خیابان مطهری

کافی نت ام اس آی  -آدرس : خیابان علوی نرسیده به پل حاجی

صدراندیش ماداکتو  – آدرس : خیابان فرهنگ بالاتر از چهاراه فرهنگ

کامپیوتر پارسیان – آدرس : خیابان مطهری روبروی پاساژ آرش

هادی قیطاسی  – آدرس : نورآباد

خدمات کامپیوتری صفر و یک  – آدرس : خیابان خیر آباد

محسن داوری –  آدرس : میدان ناصر خسرو