اینترنت بی سیم WIMAX
۱۹ بهمن

اینترنت بی سیم WIMAX

  نیاز به ارتباط با جهان اطلاعات و هم‌چنین بی‌نیاز کردن کاربران از محدودیت‌های مکانی و زمانی سال‌هاست مد نظر کارشناسان علم کامپیوتر و به‌ویژه مهندسان اینترنت قرار دارد. آن‌چه نسل‌های گوناگون فناوری بی‌سیم را از هم متمایز می‌کند، سرعت و محدوده دسترسی آن‌هاست. در این مسیر، وایمکس (WiMAX) به‌ عنوان پدیده‌ای بی‌بدلیل در عرصه […]